Dự án gogetsome

Phù hợp với ai gắn bó làm lâu dài

2. Bảng giá:
Dự án có giá theo cấp (level) không theo thời gian làm việc. Gõ càng nhiều càng được giá cao.

Cách gõ: 2 mặt cười bên phải là gõ đúng nhé – gõ theo cách nào cũng được

Gía tăng theo level cao nhất có thể lên 2$/1000 captcha