Dự án làm hình ảnh tiếng việt trên điện thoại Android

Dự án này load nhanh hơn sau 20h30 hằng ngày

Tải và cài app ở link sau

http://download.captchatypers.com/Addon/ct-workers-mobile.apk

Tài khoản làm thử

Đăng nhập: mb01

Mật khẩu: 12ab

Bấm GO để đăng nhập GMAIL CỦA BẠN

Bấm 3 dấu chấm xếp dọc bên phải trên cùng chọn Settings

Vào setting chọn Languege là Vietnamese

Bấm vòng tròn xanh có tam giác trong để làm

Chọn hình ảnh đúng với câu hỏi


Nếu làm 2-3 ngày không ra captcha để làm nữa thì bạn nhổ ổ cắm modem mạng ra cắm lại là được
Đủ 1k code (1$ sẽ được thanh toán)
Đăng nhập gmail bất kỳ(nên đăng ký mới) để captcha hình ảnh dễ hơn và Clear Cookie nếu captcha chậm
Xem số code đã làm được
http://captcha1368.com/kiem-tra-so-captcha-lam-duoc/

Thanh toán
nhắn tin admin thanh toán zalo 0814882956