Dự án làm hình ảnh tiếng việt trên điện thoại Android

Dùng điện thoại Download APP cho điện thoại Android ở địa chỉ sau https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kolotibablo Dùng tài khoản làm thử sau để làm thử. Nếu ok thì liên hệ ADMIN qua zalo 0814882956 để nhận tài khoản chính thức Login: zlamthu17Password:Continue reading… Dự án làm hình ảnh tiếng việt trên điện thoại Android