Dự án captchatypers

Dự án này load nhanh hơn sau 20h30 hằng ngày

Tải phần mềm link sau

WINDOW:

http://download.captchatypers.com/Addon/CTPG.exe

ĐIỆN THOẠI ANDROID

http://download.captchatypers.com/Addon/ct-workers-mobile.apk

Sau khi tải về tiến hành giải nén

Sau đó bấm vào CaptchaTypersProgram sẽ hiện giao diện làm việc như bên dưới

Nhập tài khoản được cấp vào rùi
Tick vào Autologin và Remember rùi Login

Tài khoản làm thử: (Chú ý copy chính xác Login vs Password không có khoảng trắng khi đăng nhập)
Login: lamthu1
Password: 12ab

Login: lamthu2
Password: 12ab

Login: lamthu3
Password: 12ab

Nếu làm thử OK thì liên hệ Admin qua zalo 0814882956 cấp tài khoản chính thức cho bạn làm.

Thiết lập số khung muốn làm – Mới làm nên chọn 1

Thêm nhiều tài khoản

Nhấn Start để làm việc

Sẽ hiện giao diện làm việc bên dưới

LÀM HÌNH ẢNH CAPTCHA

Chỗ captcha type: chọn recaptcha….

Nếu OK thì sẽ hiện captcha cho bạn làm như hình

Đăng nhập gmail của bạn

Click play để làm

Select all squares with (Chọn tất cả hình vuông)
street signs (biển báo đường phố)
If there are none, click skip (Nếu không có hình nào thì click skip)

Mẹo để làm nhanh
Dùng chuột phải để VERIFY tăng tốc làm việc giữ chuột trái kéo theo chiều nếu có nhiều hình ảnh chọn

Nếu làm 2-3 ngày không ra captcha để làm nữa thì bạn nhổ ổ cắm modem mạng ra cắm lại là được
Đủ 1k code (1$ sẽ được thanh toán)

Đăng nhập gmail bất kỳ(nên đăng ký mới) để captcha hình ảnh dễ hơn và Clear Cookie nếu captcha chậm
Xem số code đã làm được
http://captcha1368.com/kiem-tra-so-captcha-lam-duoc/

Thanh toán
nhắn tin admin thanh toán zalo 0814882956

Cuối cùng là video hướng dẫn