Dự án làm hình ảnh tiếng việt trên điện thoại Android

Dùng điện thoại Download APP cho điện thoại Android ở địa chỉ sau

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kolotibablo

Picture

Dùng tài khoản làm thử sau để làm thử. Nếu ok thì liên hệ ADMIN qua zalo 0814882956 để nhận tài khoản chính thức

Login: zlamthu17
Password: 123qaQA

Login: zlamthu16
Password: 123qaQA

Thanh toán khi tài khoản (balance) của bạn lớn hơn 1$.

Link video hướng dẫn làm dự án kolo trên điện thoại android: xem tại đây. Video này làm lâu rồi nên phần mềm sẽ có chút thay đổi chỉ xem tham khảo chủ yếu đọc hướng dẩn ở dưới đây là chính xác. Sau khi bạn download phần mêm kolotibablo bot trên ch play rồi và đăng nhập tài khoản kolo vào rồi thì.Bấm vào góc trái ở trên biểu tượng gạch ngang để vào setting chọn ra captcha hình ảnh làm

Picture
Picture

Muốn làm cả captcha hình ảnh và chử số thì chọn ô ReCaptcha và image captcha để làm cả 2 còn, nếu chỉ muốn làm 1 captcha hình ảnh hoặc chử số thì chọn 1 trong 2 khung Recaptcha hoặc image captcha. Bạn nên làm cả 2 captcha chử số và hình ảnh luôn thì sẻ nhiều captcha hơn làm hiệu quả hơn

Picture

Video hướng dẫn