Hướng dẫn làm nhiều tài khoản 2captcha cùng lúc

Video hướng dẫn Tải các thử cần thiết sau để làm Trình duyệt FireFox: https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/ Phần mềm tự động chuyển cửa sổ khi Nhấn Enterhttps://captcha1368.com/autochuyencuaso.zip Add on Đăng nhập nhiều tài khoản cùng một trình duyệthttps://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/multi-account-containers/ Mở trình duyệt Firefox … Đọc tiếp Hướng dẫn làm nhiều tài khoản 2captcha cùng lúc