Link download nhanh phần mềm làm việc và phần mềm hỗ trợ gõ captcha nhanh hơn

Link download soft các dự án: Dự án 1$ https://drive.google.com/file/d/0ByivmToBMtpLbzVpTEk2TGV5RUE/view?usp=sharing Dự án 850 code http://static.qlinkgroup.com/files/op/qlink_client.zip Dự án 1.5$ https://drive.google.com/file/d/0ByivmToBMtpLd1QwVWpvTmlPb00/view?usp=sharing   Các bạn cần cài thêm net Framework nếu SOFT không hoạt động Dành cho win XP Cài 2 cái nàyContinue reading… Link download nhanh phần mềm làm việc và phần mềm hỗ trợ gõ captcha nhanh hơn