Video hướng dẫn

Video hướng dẫn cho người mới làm Video cài đặt https://www.youtube.com/watch?v=66okIICRjsQ&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=dQmo25wHA-4&list=UUKwnfRolj7awiojiIlLzXOg Video hướng dẫn gõ trên phần mềm https://www.youtube.com/watch?v=DGmhv8XMqWE https://www.youtube.com/watch?v=rg1UmnO_Nq4 Video hướng gõ captcha trên website https://www.youtube.com/watch?v=aaBdMRo50t8 https://www.youtube.com/watch?v=rRmTTWF6DUA Video cài đặt teamviewer https://www.youtube.com/watch?v=uN2EnuR6E4I